Pozice: Technik kontrolor jakosti, laborant, Specialista k...Zpět na výpis

Pozice: Technik kontrolor jakosti, laborant, Specialista k...
Oblast vykonávání práce: Hlavní město PRAHA
Požadované vzdělání:
Obor: Tvůrčí práce a design
Znalost PC, IT:
Znalost jazyků:
Podrobný popis: ÚSO, obor technický, 1 rok odborné praxe, práce s PC. orientace ve výkresové a technologické výrobní dokumentaci, důslednost, metrologický kurz, pracoviště Praha, středisko 809, předem tel. kontakt paní ŠolcováPopis činnosti : provádí namátkové kontroly kvality rozpracované výroby a hotových výrobků, včetně kontroly způsobu jejich identifikace ( značení ), o provedených kontrolách vede záznamy, provádí namátkové kontroly a doplňkové kontroly vyžádané NAK u vstupujícíhomateriálu výrobních subdodávek a kooperací, spolupracuje při uplatňovaném reklamačním řízení, provádí kontrolu systému jakosti dodavatelů a navrhuje jejich hodnocení a certifikaci, vede evidenci zmetkového řízení, na základě podkladů od vedoucího dílen zpracovává měsíční rozbory zmetkovosti, provádí kontroly dodržování systému jakosti na všech úsecích společnosti, provádí kontrolu montážních firem při realizaci u zákazníka, spolupracuje při návrhu nápravních opatření a při kontrole jejich plnění, spolupracuje při zpracování rozborů interních a externích reklamací, vyhodnocení nákladů na odstranění vad, návrhu nápravných opatření a kontrole jejich plnění, navrhuje metodiku metrologické činnosti a zajišťuje její uplatnění v praxi, zajišťuje evidenci akalibraci měřidel pro výrobní proces a navrhuje nákup nových, dle potřeby vypracovává měřící a kontrolní protokoly, spolupracuje při zkoušení výrobků ve zkušebně TECHOOdpovědnost : odpovídá za řízení svěřeného úseku, odpovídá za bezprostřední vypracování hlášenío neshodách na předepsaných formulářích, odpovídá za bezprostřední předávání informací o zjištěných neshodách v oblasti kvality výrobků, odpovídá za zpracování statistik interních reklamací, odpovídá za udržování všech pracovních měřidel v kalibračním stavu, odpovídá za sledování změn legislativy v oblasti metrologie, odpovídá za řádné dodržování zásad a předpisů bezpečnosti práce, odpovídá za plnění stanovených cílů a dodržování dokumentů interní legislativy Integrovaného systému řízení ( ISO 9001, 18000, 14000, C-o-C ) na svém úseku, odpovídá za plnění dalších úkolů nadřízenéhoŠkolení a kurzy : BOZP a PO (P), školení referentských vozidel (P), jakost, environment (P), metrologie (P), hmotná odpovědnost : ne
Datum registrace: 30.09.2011

Zaměstnavatel


Kontaktní osoba:

,
+420 267 290 123

Odpovědět

Najděte si práci s Jooble

Práce v České republice

Líbí se vám web portál?

Chcete byt, dům?